since 1983

   

 

Home Over ons Agenda Contact Downloads Vacatures

 

 

         

 

 

 

Privacy statement

 

DEVRIE ontvangt alleen persoonsgegevens via haar websites als deze worden aangeleverd door gebruikers die vrijwillig gebruikmaken de mail adressen. Uw bezoek aan deze website kan worden bijgehouden door middel van cookies. De informatie die de Web server via deze cookies verzameld, kan gebruikt worden om de website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten. DEVRIE biedt links naar websites aan als service voor haar klanten. Het feit dat links naar sites van externe organisaties worden aangeboden betekent niet dat DEVRIE het eens is met de desbetreffende organisatie of deze ondersteunen. DEVRIE wijst alle verantwoordelijkheid af voor materiaal dat op andere websites is geplaatst, is niet verantwoordelijk voor het niet werken van links en kan te allen tijde een link verwijderen. Door op links naar andere websites te klikken, krijgen de gebruikers te maken met het privacybeleid van de desbetreffende andere sites. DEVRIE is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van dergelijke websites waarnaar links worden aangeboden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

DEVRIE behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DEVRIE, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

     

 

Privat Stellungnahme

 

DEVRIE empfängt nur personal Daten über Ihre Website wenn diese durch den Benutzern freiwillig  werden angeliefert über die Mailadressen. Ihr Besuch auf die Website kann durch mittel von Cookies registriert werden. Die Information die der Webserver versammelt, kann verwendet werden um die Site zu verbessern. Die Daten werden nicht nach zu vol ziehen weitergegeben werden an andere Partien. Wenn Sie nicht möchten, das Ihre Cookies benutzt werden sollen Sie die in Ihren Internet Browser ausschalten. DEVRIE bietet Links zur andere Sites als Service führ Ihre Kunden. Das DEVRIE Links zur andere Sites von externe Organisationen anbietet heißt nicht, das DEVRIE die gleich Meinung teilt oder diese unterstutzt. DEVRIE streitet alle Verantwortungen ab für das material das auf andere Sites publiziert wird. Auch ist DEVRIE nicht verantwortlich für das nicht funktionieren von ein Link, auch kann ein Link jeder Zeit entfernt werden. DEVRIE ist nicht verantwortlich für den Inhalt und die Privat Stellungnahme der andere Sites.

 

Intellektuelle Eigentumsrechte

DEVRIE behält alle Rechte mit Beziehung zu der auf diese Site präsentierte Informationen. Mit Ausnahme von die zu downloaden und zu drucken angebotene Information. Es ist an sonst nicht zugelassen Information von diese Site ohne ausdrückliche und  schriftliche Zustimmung von DEVRIE, zu übernehmen, zu vermehren oder auf welche Art auch zu publizieren. 

 

     

 

Privacy Policy


DEVRIE receives personally identifiable information via the web site only when submitted by users of its voluntary online forms. In addition, information from users' browsers such as I.P. addresses and domain names may be automatically collected by DEVRIE's server and may be analyzed by DEVRIE for statistical purposes. By using the DEVRIE web site, users consent to the collection and use of this information by DEVRIE. DEVRIE will not sell or rent any personally identifiable information collected in this way. DEVRIE disclaims any responsibility to keep the personal information disclosed to it in this manner secure and to avoid disclosing it to third parties. Clicking on links to other web sites will make users subject to the privacy policies of such other sites. DEVRIE is not responsible for the content or for the privacy polices of such web sites to which it may provide links. DEVRIE reserves the right to change this privacy policy without notice.